• projektowanie ogrodów i terenów zielonych
 • ogrody przydomowe miejskie i wiejskie
 • zieleń towarzysząca obiektom agroturystyki, farmom, gospodarstwą itp.
 • zieleń osiedlowa
 • projekty terenów zieleni miejskiej: skwery, parki, promenady itp.
 • zieleń przy budynkach użyteczności publicznej
 • zieleń przy obiektach przemysłowych
 • inwentaryzacja zieleni
 • rewaloryzacje założeń krajobrazowych
 • projekty małej architektury: pergole, trejaże, altany, murki oporowe, ogrodzenia itp.
 • studia koncepcyjne
 • waloryzacje zasobów krajobrazowych
 • koncepcje funkcjonalno przestrzenne i inne...
 • realizacje
 • pielęgnacja ogrodów i terenów zielonych